Over WENG

Naar CO2 neutrale gebouwde omgeving in 2050 
Meld je nu aan en bekijk hoe je gebouw presteert
Aanmelden

Wat is WENG?

WENG staat voor Werkelijk EnergieNeutraal Gebouw en is een indicator voor de werkelijke energie-efficiëntie van een gebouw. De WENG-indicator is gebaseerd op het aan de hoofdmeters van het gebouw gemeten energiegebruik en het gebruiksoppervlak van een gebouw. Essentieel is dat de WENG-indicator objectief en controleerbaar is vastgesteld.

Dit wordt gedaan door het energiegebruik altijd te baseren op het door een erkend meetbedrijf vastgestelde jaarverbruik. Het gebruiksoppervlak wordt altijd gebaseerd op het bij het kadaster geregistreerde gebruiksoppervlak. Deze gegevens worden door de WENG organisatie opgevraagd bij het erkende meetbedrijf en het kadaster.
In het WENG-protocol zijn drie mogelijke correcties van het energiegebruik beschreven:

  • correcties voor weersomstandigheden, zodat het energiegebruik niet te veel varieert met de weersomstandigheden in een jaar.
  • correcties voor uitgesloten energiegebruik. Als er bijvoorbeeld bijzondere verbruikers, zoals een laadpaal, achter de meter zitten.
  • een correctie voor de gebruiksintensiteit. Als een gebouw intensiever gebruikt wordt dan gemiddeld, uit dat zich in een betere WENG-indicator.
De correctie voor gebruiksintensiteit is overigens eerder een verbijzondering van de indicator dan een correctie.

Waarom WENG?

Bij het Akkoord van Parijs is afgesproken dat in 2030 ongeveer de helft minder broeikasgassen uitgestoten worden dan in 1990. In Nederland heeft dit geresulteerd in het Klimaatakkoord.

Binnen het Klimaatakkoord zijn er 5 verschillende platformen geformeerd, de Klimaattafels, waarbinnen afspraken gemaakt worden. Afspraken rondom de gebouwde omgeving worden gemaakt aan de Klimaattafel gebouwde omgeving, waar ook de utiliteitsgebouwen onder vallen.

Om de reductie voor utiliteitsgebouwen te kunnen realiseren is door de klimaattafel voorgesteld om normering te richten op het werkelijke energiegebruik van gebouwen. Ook is voorgesteld om data met betrekking tot het werkelijke energiegebruik te verzamelen en daarmee benchmarks uit te voeren. Een benchmark kan door de markt zelf opgepakt worden en zelfregulering speelt hier een belangrijke rol in.

WENG biedt de oplossing voor de ideeën van de klimaattafel gebouwde omgeving.

WENG Benchmark en Klassen

Een indicator zonder context zegt niet zo veel. Deze context wordt gegeven door de WENG-klassen, de benchmark en het WENG-jaar. Op basis van de Indicator valt een gebouw in een bepaalde klasse. De gegevens van de gebouwen zijn de input voor een benchmark. Op basis van de benchmark is er inzicht in de positie van een gebouw ten opzichte van alle gebouwen in de benachmark.

De klassen zijn overigens deels weer gebaseerd op de benchmark. Het WENG-jaar is het jaar waarin de streefwaarde van de indicator gelijk was aan de indicator van het betreffende gebouw. De streefwaarde van de indicator is bepaald door de doelstelling in 2030 en het energiegebruik in 2012.
Klasse % van de gebouwen Criterium
Energieneutraal 0.84% W < 7 kWh/m2
Paris Proof 9.24% W < 50 kWh/m2
zeer zuinig 10.08% W ≤ 85 kWh/m2
zuinig 30.25% W ≤ 125 kWh/m2
gemiddeld 45.38% W ≤ 240 kWh/m2
onzuinig 4.2% W ≤ 390 kWh/m2
zeer onzuinig - W > 390 kWh/m2
Klasse % van de gebouwen Criterium
Energieneutraal - W < 7 kWh/m2
Paris Proof - W < 60 kWh/m2
zeer zuinig - W ≤ 70 kWh/m2
zuinig 100% W ≤ 115 kWh/m2
gemiddeld - W ≤ 185 kWh/m2
onzuinig - W ≤ 280 kWh/m2
zeer onzuinig - W > 280 kWh/m2
Klasse % van de gebouwen Criterium
Energieneutraal - W < 7 kWh/m2
Paris Proof - W < 100 kWh/m2
zeer zuinig - W ≤ 110 kWh/m2
zuinig - W ≤ 155 kWh/m2
gemiddeld - W ≤ 275 kWh/m2
onzuinig - W ≤ 435 kWh/m2
zeer onzuinig - W > 435 kWh/m2
Klasse % van de gebouwen Criterium
Energieneutraal - W < 7 kWh/m2
Paris Proof - W < 80 kWh/m2
zeer zuinig - W ≤ 90 kWh/m2
zuinig - W ≤ 140 kWh/m2
gemiddeld - W ≤ 250 kWh/m2
onzuinig - W ≤ 395 kWh/m2
zeer onzuinig - W > 395 kWh/m2
Klasse % van de gebouwen Criterium
Energieneutraal - W < 7 kWh/m2
Paris Proof - W < 100 kWh/m2
zeer zuinig - W ≤ 150 kWh/m2
zuinig - W ≤ 210 kWh/m2
gemiddeld - W ≤ 475 kWh/m2
onzuinig - W ≤ 820 kWh/m2
zeer onzuinig - W > 820 kWh/m2
Klasse % van de gebouwen Criterium
Energieneutraal - W < 7 kWh/m2
Paris Proof - W < 80 kWh/m2
zeer zuinig - W ≤ 120 kWh/m2
zuinig - W ≤ 180 kWh/m2
gemiddeld - W ≤ 350 kWh/m2
onzuinig - W ≤ 595 kWh/m2
zeer onzuinig - W > 595 kWh/m2
Klasse % van de gebouwen Criterium
Energieneutraal - W < 7 kWh/m2
Paris Proof - W < 80 kWh/m2
zeer zuinig - W ≤ 90 kWh/m2
zuinig - W ≤ 135 kWh/m2
gemiddeld - W ≤ 395 kWh/m2
onzuinig - W ≤ 545 kWh/m2
zeer onzuinig - W > 545 kWh/m2
Klasse % van de gebouwen Criterium
Energieneutraal - -
Paris Proof - W < 80 kWh/m2
zeer zuinig - -
zuinig - -
gemiddeld - -
onzuinig - -
zeer onzuinig - -
Klasse % van de gebouwen Criterium
Energieneutraal - W < 7 kWh/m2
Paris Proof - W < 50 kWh/m2
zeer zuinig - W ≤ 75 kWh/m2
zuinig - W ≤ 110 kWh/m2
gemiddeld - W ≤ 240 kWh/m2
onzuinig - W ≤ 435 kWh/m2
zeer onzuinig - W > 435 kWh/m2

Naar 50% reductie
in 2030

Meld je nu aan en bekijk hoe je gebouw presteert

Aanmelden